Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

 

Utdanning i Modum


Publisert 31. mars 2020


Torsdag 27. februar 2020 hadde BP en leder basert på det nye helsebarometeret for norske kommuner, hvor Modum faller dårlig ut på området utdanning kontra helse. Dette falt AP-veteran Gunnar Olsen tungt for brystet. Det resulterte i en debatt hvor det ble gitt tilsvar til begge, på kommentarplass.


"Jeg har ingen problemer med å innse Arbeiderpartiets betydning i Modums historie; den bør være åpenbar for alle og enhver. Dermed liker jeg heller ikke at man mer eller mindre rakker ned på sin egen kommune på bakgrunn av statistikker, skapt av teoretikere som aldri har hatt et verktøy i sin hand.

Derimot har jeg problemer med å se dagens Arbeiderpartis løsninger som fruktbare. Det kan ikke være noen god idé at Norges og bygdenes befolkning skal være nødt til å studere seg til fattigdom for å få et anstendig levebrød. I dag er man ofte godt oppe i trettiårene før man har en "utdannelse" som gjerne ikke fører til noe som helst annet enn uhyggelig studiegjeld, som ugjenkallelig forfølger en helt frem til graven. Hvor ble da livskvaliteten av?

Næringslivet er viktig, og må støttes, men det har løpt løpsk. Det krever i dag så meget, at nesten hver eneste arbeidstaker er overkvalifisert. Ved hjelp av en VISS grad av planøkonomi - og en selvransakelse blant de såkalte "gründere" - kan man komme til en sunn kommune, med sunne bedrifter som tilbyr meningsfylt, alminnelig arbeid for alminnelige mennesker. For vi ER jo stort sett nettopp det: alminnelige folk; ikke bokormer.

Man får ha meg unnskyldt, men dette ser jeg lite til i dagens Arbeiderparti eller Modum Kommune."

[sign.: Narve Holm, sekretær Rødt Modum]


*

Omtalte leder i BP er ikke tilgjengelig på BPs nettsted lenger, men lød slik:

Hvert eneste år lages det et folkehelsebarometer for norske kommuner. Der blir de sammenlignet med hverandre. Nå foreligger en ny utgave, og nok en gang er det faretruende mange røde lamper som lyser i Modum.
Moingene har gjennomgående lav utdanning, og andelen barn som vokser opp i familier med aleneforsørger – noe som ofte medfører lav inntekt – er høyere i Modum enn landsgjennomsnittet. Modum har i gjennomsnitt en høyere andel av befolkningen i alderen 20–29 år som mottar sosialhjelp.
Modum har en høyere andel elever som har dårlige leseferdigheter i femteklasse. I tillegg røyker kvinner i Modum mer enn gjennomsnittet, og ungdom er mer «slave» av skjermer (telefon, PC etc.) enn ungdom i andre kommuner. I tillegg har Modum en høyere andel innbyggere med psykiske lidelser i alderen 15–29 år enn gjennomsnittet. Moingene sliter mye med muskel- og skjelettplager, en høy andel 17-åringer har fedme og moingene bruker mer antibiotika enn landsgjennomsnittet.
Nå er det noen grønne lamper også, men de er langt færre.
Men vi bor ganske bra, 10.-klassingene trives på skolen, ungdommen er fornøyd med sine treffsteder og vi har eksepsjonelt godt drikkevann. Men summen av de røde lampene skaper selvsagt utfordringer. Det er et langt lerret å bleke å endre det som ikke er bra. Det som er veldokumentert er at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivået i befolkningen og folkehelsen. Som det står i rapporten: «Tradisjonelt har Modum vært en industrikommune, knyttet til vassdraget og virksomheter rundt dette. Et stort antall arbeidsplasser som ikke stilte krav til utdannelse, førte til at en stor andel av befolkningen gikk rett over i arbeid, for eksempel etter grunnskolen. Fortsatt ser man konsekvenser av dette, ved at utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet i andre sammenlignbare kommuner.»
Folk med høy utdanning er i gjennomsnitt friskere og lever lenger enn de som ikke har det. Nå vil dette endre seg over tid. Ungdom tar utdanning i dag. Hva betyr så disse tallene? De betyr at en del moinger opplever at livet er krevende, og det betyr nok at Modum er litt mer krevende å drifte enn gjennomsnittet av kommuner.

 
Facebook Facebook