Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

 

Mener du at kultursjefen er bedre kvalifisert til å administrere over BPA enn helse- og sosialetaten?


Av Alex Snyder, Rødt Modum
Publisert 16. desember 2019


APs representant, Tone Ellefsrud: Du foreslo ved årets siste hovedutvalgsmøte for kultur, idrett og livsglede (en ny deskriptor som jeg blir stadig mer skeptisk til) å opprette en BPA-koordinatorstilling (Brukerstyrt Personlig Assistanse). Nå har forslaget ditt blitt inkludert i formannskapets felles endringsforslag fra alle partier. Hva mente du egentlig?


Mener du at kultursjefen er bedre kvalifisert til å administrere BPA enn helse- og sosialetaten?


På hovedutvalgsmøtet var du og jeg privilegierte som fikk høre lederne for avdelingene – kulturhus/kino, bibliotek, kulturskole/Den Kulturelle Skolesekken, barn/ungdom/idrett/allmennkultur, Furumo svømmehall og Modumhallen – beskrive fjorårets suksesser samt intensjoner for det kommende året. De var alle spesielt flinke til å beskrive for politikerne verdien disse aktivitetene har for Modums innbyggere og for kommunens omdømme.


Etter at utvalgsleder Ole Martin Kristiansen (V) takket avdelingslederne for presentasjonene, og mens budsjettdiskusjonen fortsatte, introduserte du et urelatert, men veldig viktig tema: BPA-ordningen. Du foreslo en koordinator for de brukerstyrt personlige assistentene. Mener du at en slik stilling passer under kultur og idrett istedenfor helse og sosial?


Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven (rettsregler for pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten): personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Lovverket beskriver BPA-organisering som helse- og omsorgstjenester.


Videre, for bare en måned siden foreslo du offentlig å eliminere helseadministratorstillinger (noe jeg er for så vidt enig i). Hvordan rasjonaliserer du lederstillinger i helsesektoren ved opprettelse av en ny helselederstilling under kultur, idrett og livsglede?


Til slutt, da du nevnte på møtet at du sist besøkte kulturhusets nettsted for to eller tre år siden, ble jeg bekymret for at du ikke har opplevd hva Modum har å tilby. Jeg oppfordrer deg å besøke kulturhusets hjemmeside – mange flotte aktiviteter har blitt tilbudt siden du sist besøkte, og mange flere kommer i det nye året!

 
Facebook Facebook