Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

SISTE:17.03.2021

 

Årsberetning 2020


Året 2020 har vært et veldig spesielt år grunnet den pågående pandemien, som har resultert i at alle møter har vært avholdt digitalt eller via telefon. Dette har uten tvil lagt lokk på en masse ytringer og diskusjoner, og gjort Rødt Modum ytterligere usynlig i tillegg til den manglende representasjon i kommunestyret.

For en stor del, har aktiviteten ligget på et høyere plan enn kommunestyret. Flere av våre aktive har begynt å gjøre seg bemerket i Rødt Viken:
Alex Snyder er valgt til vara for styret i Rødt Viken, og er dessuten delegat til årsmøtet. Han er også 4. kandidat for Buskerus krets til stortingsvalget 2021.
Glenn Gravdal er 7. kandidat for Buskerud krets til stortingsvalget, har gjennomgått et kurs i organisasjon og er også delegat til nominasjonsmøtet.
May-Helen Nilsen sitter i nominasjonskomitéen til stortingsvalget 2021, har jobbet for å øke digital kompetanse hos våre medlemmer for gjennomføring av digitale møter, og vært med på oppstarten av digital studiering høsten 2020. Hun har også innledet samarbeid med lokalagene i Ringerike, Kongsberg og Drammen, samt samarbeid med LO Buskerud, Fellesforbundet og ansatte ved lokale bedrifter. Dessuten samarbeidet tverrpolitisk tett opp mot hovedutvalget for helse- og sosial.

Det ble arrangert en markering av 8.mars FØR pandemin kom over oss. ETTER dette, har vi fått publisert noen leserinnlegg i vårt distrikts eneste avis "Bygdeposten" - med skuffende laber respons, som antageligvis skyldes opplag og leserkrets.

Ved årsskiftet hadde lokallaget 29 medlemmer og en positiv balanse på NOK 3.171,91.


May-Helen Nilsen
Leder
Alex Snyder
Nestleder

 
Facebook
Vedtekter
Rødt