Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

 

Årsberetning 2019

Lokallaget ble startet 27. mars 2019 og hadde 26 medlemmer per 30. oktober. Vi har per 9. januar 2020 27 medlemmer. Laget hadde som mål i oppstarten å stille med liste. Denne sto klar innen slutten av mars.

Tone Svarverud var interimleder fra lokallaget ble startet frem til det ekstraordinære årsmøtet 21. mai 2019. Da ble styret slik:


May-Helen Nilsen — Leder
Glenn Gravdal — Nestleder
Kjell Sundhaugen — Sekretær
Alex Snyder — Kasserer
Lise Stensby — Styremedlem
Narve Holm — Styremedlem
Stener Paul Frognes — Styremedlem
Gjermund Hellerud — Styremedlem
Tone Svarverud — Æresmedlem


Nytt styremøte 28. mai. Da ble det satt ned en arbeidsgruppe for å ferdigstille valgprogrammet. Det ble og bestemt hvem som skulle sørge for at laget ble registrert i Brønnøysundregisteret. 7. juni var valgprogrammet behandlet av styret og sendt ut dagen etter til lagets medlemmer for innspill.


Nytt styremøte 12. juni. Valgprogrammet ble vedtatt med samtlige innspill fra medlemmene ivaretatt. Det ble også vedtatt at Rødt skulle delta på en felleskonvolutt med valgprogram sammen med de andre partiene i kommunen som leveres til kommunens husstander. Det blir og vedtatt et folketing som holdes 24. august.


Det ble sendt flere leserbrev til Bygdeposten, hvorav et par kommer på trykk på nett og/eller i avis. Det ble og sendt en presentasjon av partiet til Bygdeposten i månedsskifte juni/juli. Det blir og i denne perioden laget en kort introduksjon av kandidaten på toppen av partiets valgliste i samarbeid med ModumTV.


Hastemøte i styret 9. juli. Dette ble holdt på bakgrunn av ytringer ovennevnte kandidat hadde kommet med på sosiale medier. Her ble det vedtatt å sende aktuelle kandidat et korrigerende brev med svarfrist. Dette etter at styret prøvde å få vedkommende til å delta på møtet, både ved oppmøte og ved digitale løsninger. Dette brevet ble sendt 10. juli, med svarfrist klokken 12:00 11. juli. Svaret styret mottok var unnvikende. På bakgrunn av det, sammenfatter styret et nytt brev til kandidaten, som blir overlevert i person 17. juli. Her konkluderer styret med at de ikke lenger hadde tillit til kandidaten, med en oppfordring om å søke fritak hos Formannskapet. Dette utvikler seg til å bli en nesten altoppslukende sak, hvor styret går gjennom alternativer for hvordan man skal fortsette veien videre. Styret kommer fram til at man skal fremme kandidatene fra 2. plass på lista og nedover. Den 29. juli har styret bestemt seg for at man skal fortsette valgkamp, og her da forsøke å kapre tilbake valgkampen.
Det blir og bestemt at man sender ut en pressemelding om bruddet med kandidaten, og arbeidet med å utarbeide søknad om eksklusjon begynner. Nestleder i partiet går gjennom kandidatens uttalelser på sosiale medier de siste to årene for å se om det er mer som tilsier at kandidaten ikke har Rødts politikk og verdier til grunn. Dette blir funnet og lagt ved i søknaden. Kandidaten fortsette å ytre seg på tvers av partiets verdier – dette blir og lagt ved søknaden. 12. august blir denne søknaden sendt til sentralstyret.


Igjennom denne perioden gjennomføres det flere stand, og skrives mange leserinnlegg, som legges ut på lagets egen Facebook-side, samt sendes til Bygdeposten. Folketinget blir gjennomført med Markus Hansen som gjestetaler. Vi deltar og i samtlige debatter i lokalvalget. Vi fikk tilgang til en delebildegenerator fra Rødt sentralt. Denne ble brukt flittig for å holde oppe en tilstedeværelse på sosiale medier, og gjøre politikken vår enda lettere å forstå. Vi avslutter valget 14 stemmer fra et mandat. 2. og 3. kandidatene passerer førstekandidaten på lista.


I løpet av valgkampen velger et styremedlem å ikke lenger delta, og like etter valgkampen går to til ut av styret grunnet studier. Det blir vedtatt at de resterende styremedlemmene holder det gående til årsmøtet, og at vi da supplerer styret, slik at det er fulltallig igjen. Etter valget ligger aktivitetsnivået lavt, grunnet utslitthet hos medlemmer og styret. Tråden plukkes litt opp igjen på nyåret, og aktivitetsnivået skal igjen økes. Det er bare litt over ett år igjen til ny valgkamp.


May-Helen Nilsen
Leder
Glenn Gravdal
Nestleder

 
Facebook Facebook