Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

Lokallaget manglet bare 14 stemmer på å bli representert i kommunestyret ved valget i 2019. For å vise at vi likevel er aktive, for å fremme våre meninger og for å kommunisere med både medlemmer og andre interesserte, er dette nettstedet opprettet.


Årsmøte 2020 ble avholdt på Frivilligsentralen i Vikersund 28. januar 2020. Referat og resultat av styrevalg ligger HER.


Årsberetning 2019 med regnskapsresultat ligger HER.


INNKALLING til MEDLEMSMØTE i Rødt Modum


Onsdag 4. november
Kl. 19.30-21.00
Sted: Frivilligsentralen, Vikersund


Styret.


BEKLAGER, Moria!


Publisert i Bygdeposten 24. september 2020


Rødt Modum fikk svar fra ordføreren i kommunen. Dette svaret kan vel heller klassifiseres som et ikke-svar. Svaret starter med at Modum vil ta sin del av ansvaret, for så å legge ut om at regjeringen skal gjøre en jobb, og at Modum har vedtatt å ta imot 18 personer i 2020. Dette ble vedtatt i starten av året, og ikke hva vi i Rødt etterlyste.


Vi ba ordføreren om å handle, og faktisk sende signaler om at Modum stiller opp. Det vi fikk var en kommentar om at regjeringen fikser, vi ser på. Her ser vi dessverre lav solidaritet, og liten vilje til å hjelpe mennesker i nød. Vi har sett kommuner landet rundt gå ut med sterke signaler om at de er i stand til å hjelpe, og ønsker dette. Samtidig ser vi fra Modum kommune sin side en unnvikelse og et ønske om å ikke hjelpe, ved å egentlig si «det er tragisk, men ikke se til *OSS* for å få hjelp.»


Dette er det tragiske, at ordføreren viser liten vilje til å reise seg i båten, og si tydelig ifra at regjeringen ikke gjør nok. Beklageligvis, så ser det ut til at de andre partiene i kommunen heller ikke viser vilje, men heller sitter stille og håper at det går over sammen med ordføreren. Her kunne vi vist oss som en sterk og solidarisk kommune. I realiteten viser kommunen seg som regjeringens nikkedukke.


- Glenn Gravdal -

 

VIL MODUM TA SIN DEL AV ANSVARET?


Brev til ordfører 10. september 2020
Publisert i Bygdeposten 15. september 2020

Natt til onsdag brant flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos.

Forholdene i Moria var forferdelige før brannen, så kom koronaviruset, og deretter brant den ned, med de følgene det får for alle som ble stående uten tak over hodet og på flukt.

Vi er vitne til en stor humanitær katastrofe, og FNs høykommissær for flyktninger har bedt om hjelp. Ca. 13.000 mennesker er nå helt uten noen form for vern og sikkerhet, blant disse er det ca. 5000 barn.

Vi kan ikke stille oss likegyldige overfor den tragedien som har rammet mennesker i Moria.

Mange kommuner landet rundt sier de vil ta imot flere flyktninger fra Moria enn regjeringen legger opp til.

Rødt Modum oppfordrer Modum kommune ved ordføreren til å handle og ta vår del av ansvaret i denne krisen, slik kommuner landet over gjør.

Spørsmålet er om ordføreren på vegne av Modum kommune vil agere og stille seg positiv til at kommunen tar sin del av dette ansvaret, slik andre kommuner i Norge? Der barn og deres familier prioriteres for bosetning i kommunen.

Rødt Modum oppfordrer også til at det legges press på regjeringen slik at de også er bevisst det samfunnsansvaret Norge har i denne saken. Vi håper Modum kommune ved ordfører gjennom de organisatoriske kanaler legger press på regjeringen, i denne prekære situasjonen som har oppstått

Norge har ressurser til å hjelpe, og vi har en stolt tradisjon for å vise medmenneskelighet i slike situasjoner. Det er ikke bare en verdi i seg selv. Det bidrar til et samfunn der vi har evne til å ta vare på hverandre, noe som gir oss trygghet og tillit i hverdagen

May-Helen Nilsen
Leder Rødt Modum


- Glenn Gravdal -

 

OPPFORDRING til ARBEIDEREN


Jeg har en liten oppfordring til alle som i dag jobber på «gulvet», og som i disse dager går og venter på lønn eller feriepenger. Dere har kanskje fått beskjed om at pengene kommer, det bare tar litt lenger tid enn vanlig? Eller kanskje dere var så heldige å få en skriftlig notis fra ledelsen i deres bedrift om at dere må vente litt.

Samtidig så sitter ledelsen i bedriften, samtlige av dem, og får pengene sine, når de skal ha dem. Kanskje ledelsen også har fått en kraftig lønnsøkning, og bedriften samtidig kanskje har gått ned i resultatene sine. Eller kanskje ikke lønna er problemet i bedriften, men reglene rundt pause og arbeidstid. Eller kanskje det er et helt annet problem på arbeidsplassen.

Da kommer min egentlige oppfordring til dere, ORGANISER dere! Alle dere som faktisk gjør jobben som skaffer inntektene til bedriften deres!

Organiser dere og sørg for at dere får den lønna dere skal ha, når dere skal ha den!

Organiser dere og sørg for at dere har fastsatte regler for arbeidstid og pauser!

Organiser dere og sørg for at dere har ordentlig rammer rundt arbeidet deres!

Organiser dere, og ta tilbake makten over eget arbeidsliv! Sørg for at dere kan være med å bestemme over egen arbeidsdag! Ikke la sjefen ha makt over livet ditt.

Sammen er dere sterke!

- Glenn Gravdal -

 

HVEM er ARBEIDERE?


Opp, alle jordens bundne treller

Artist: Alex Snyder    Melodi: Pierre Degeyter (1888) "L'Internationale"

1. mai 1886 startet en generalstreik i Chicago, med formål å innføre åtte timers arbeidsdag. Det medførte at fire demonstranter ble skutt og drept av politiet. Den internasjonale arbeiderkongressen i Paris 1889 la disse hendelser til grunn for å stifte "Den andre internasjonalen", og sette 1. mai som arbeidernes internasjonale kampdag.

Den første 1. mai-feiringen i Norge var i 1890, I Kristiania og Kristiansand. Parolen var "8 timer arbejde, 8 timer frihed, 8 timer hvile". I 1935 ble 1. mai vedtatt som offisiell flaggdag. I 1942 satte Vidkun Quislings regjering [sic] dagen som fridag. Siden 1947, har dagen vært "bevegelig helligdag" på linje med 17. mai. Bevegelig fordi den flytter seg fra én ukedag til annen fra år til år, men også fordi den er historisk forankret til "arbeiderbevegelsen". Sett i historisk perspektiv: hvem er egentlig arbeidere i dag?

Samfunnet har forandret seg drastisk i løpet av et par generasjoner. Parolen fra 1890 er oppfylt, og vel så det. Men færre og færre går i kjeledresser, oljehyre og må dusje etter jobb fordi de er møkkete. Bildet av den klassiske arbeider har falmet. Rudolf Nilsens dikt er glemt av alle andre enn noen historikere, samt oss som i gamle dager faktisk måtte sloss for å beholde våre rettigheter, gjennom en fagbevegelse som svekkes år for år, umerkelig, gjennom små justeringer i lovverket.

Dagens arbeidere er et mangfold av raser, kjønn og evner i alle retninger. Noen sliter vettet av seg ved å drive selvstendig fordi det ikke finnes trygge arbeidsplasser lenger, og disse jobber langt mer enn åtte timer om dagen. Bønder og fiskere stempler inn 1. januar og ut 31. desember. Helsearbeidere i alle kategorier plages av prosentstillinger og effektivisering. Byråkrater - tidligere kalt "funksjonærer" - sitter fortvilet foran sin PC med fuskende programvare de ikke har bedt om, og forsøker å gjøre en "jobb". Alle som bidrar til å holde dette haltende samfunnet i gang, gjør en "jobb". Dermed er de "arbeidere", og har en felles fiende.

Det er storkapitalen. At verdier skal vokse inn i himmelen, og samles på få hender. Langt farligere enn koronaviruset er kroneviruset. Kapitalsyken. Den har gjennom hele menneskehetens historie forårsaket blodige oppstander, og kverket flere gode mennesker enn noen annen mikrobe. Dessverre kan den ikke vaksineres mot; den er nedfelt i menneskets gener. Bare medikamentene "antroposofi.comp" og "ratiox" hjelper. De er tilgjengelige på rød resept.

Dette evinnelige mantraet "skape arbeidsplasser" er et lumskt forsøk fra predatoren "markedet", som beiter på alminnelige mennesker og skjuler sulten kapital. Resultatet er ofte 1 luftslott med x antall ansatte, og y i styret, som selvfølgelig går konkurs med det resultat at y har sikret sin kapital ved utbytte så lenge det varte, og x går på NAV: arbeiderne.

Vi arbeidere, alle oss som forsøker å få livet til å gå rundt uten spekulasjon, må stå samlet. Ikke alt for tett, da.

- Narve -

 

Et passivt budsjett


Rådmannens budsjettforslag ble behandlet i kommunestyret 13. desember 2019, og gikk stort sett gjennom med mindre endringer og tilføyelser. Det er kommet frem mange gode innspill og visjoner fra både posisjon og opposisjon i tiden som har gått siden forslaget ble lagt frem, men det har vært beskjedent fokus på konkrete prioriteringer og det viktigste av alt: at med stadige utfordringer innen flere sektorer, må kommunens inntekter ØKE, ikke avta.

Modum Rødt manglet altså bare 14 stemmer for å bli representert i dagens kommunestyre, men vi har tatt innover oss kommunens utfordringer, og påpeker her en rekke ting ved et budsjett som er blitt påfallende passivt. Vår grunntanke er en rettferdig fordeling av ressurser, utjevning av forskjeller og et varmere samfunn.

•  Vi har hele veien gått inn for å innføre eiendomsskatt i Modum. Ikke på primærbolig, noe vi anser som en livsrettighet, men på ytterligere eiendommer, som må anses som en investering.

•  Hvor kutt må foretas, bør det vesentlig bestå i forenkling av administrasjon, delegering av arbeidsoppgaver og ansvar, samt i mange tilfelle en vurdering av lønnsnivået. En liten kommune kan ikke holde seg med ledere og andre ansatte på samme nivå som selve staten.

•  Å anlegge enda en kunstgressbane i Modum er helt overflødig, og dessuten svært umusikalsk med tanke på miljøproblematikk.

•  Modum Boligforetak bør driftes av kommunen, noe som vil gi stordriftsfordeler, og sikre et godt boligsosialarbeid.

•  Kommunen har lovpålagte tjenester, som ikke må svekkes ved å bevilge midler til prestisjeprosjekter. Barn, unge, eldre og syke må komme i første rekke.

•  Tilskudd til trossamfunn bør heller ikke forekomme, så lenge kommunen sliter med bemanning innen helse- og sosialsektoren.

•  Forskutteringen av veikryss på Geithus er meget risikabel, da det ikke er gitt løfte om tilbakeføring.

Et annet aspekt som ikke er debattert, er at som en av de større kraftkommuner i landet, står Modum i fare for å miste svært betydelige inntekter dersom forslaget om at hele energibutikken skal drives av Finansdepartementet går gjennom. Rødt Modum har liten tro på at dette departementet bryr seg særlig om 14000 mennesker gjemt bort i det kommende monsterfylket Viken. Man må med nebb, klør og alle midler motvirke en slik beslutning.

 
Facebook Facebook