Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019

Oppslagstavle

Lokallaget manglet bare 14 stemmer på å bli representert i kommunestyret ved valget i 2019. For å vise at vi likevel er aktive, for å fremme våre meninger og for å kommunisere med både medlemmer og andre interesserte, er dette nettstedet opprettet.


Innkalling til møter i fremtiden vil bli lagt her på forsiden, med nærmere informasjon. Møteplan for både kommunestyret og lokallaget ligger HER.


Årsmøte 2020 ble avholdt på Frivilligsentralen i Vikersund 28. januar 2020. Referat og resultat av styrevalg ligger HER.


Årsberetning 2019 med regnskapsresultat ligger HER.


Siste oppdatering ligger HER.

 

Et passivt budsjett


Rådmannens budsjettforslag ble behandlet i kommunestyret 13. desember 2019, og gikk stort sett gjennom med mindre endringer og tilføyelser. Det er kommet frem mange gode innspill og visjoner fra både posisjon og opposisjon i tiden som har gått siden forslaget ble lagt frem, men det har vært beskjedent fokus på konkrete prioriteringer og det viktigste av alt: at med stadige utfordringer innen flere sektorer, må kommunens inntekter ØKE, ikke avta.

Modum Rødt manglet altså bare 14 stemmer for å bli representert i dagens kommunestyre, men vi har tatt innover oss kommunens utfordringer, og påpeker her en rekke ting ved et budsjett som er blitt påfallende passivt. Vår grunntanke er en rettferdig fordeling av ressurser, utjevning av forskjeller og et varmere samfunn.

•  Vi har hele veien gått inn for å innføre eiendomsskatt i Modum. Ikke på primærbolig, noe vi anser som en livsrettighet, men på ytterligere eiendommer, som må anses som en investering.

•  Hvor kutt må foretas, bør det vesentlig bestå i forenkling av administrasjon, delegering av arbeidsoppgaver og ansvar, samt i mange tilfelle en vurdering av lønnsnivået. En liten kommune kan ikke holde seg med ledere og andre ansatte på samme nivå som selve staten.

•  Å anlegge enda en kunstgressbane i Modum er helt overflødig, og dessuten svært umusikalsk med tanke på miljøproblematikk.

•  Modum Boligforetak bør driftes av kommunen, noe som vil gi stordriftsfordeler, og sikre et godt boligsosialarbeid.

•  Kommunen har lovpålagte tjenester, som ikke må svekkes ved å bevilge midler til prestisjeprosjekter. Barn, unge, eldre og syke må komme i første rekke.

•  Tilskudd til trossamfunn bør heller ikke forekomme, så lenge kommunen sliter med bemanning innen helse- og sosialsektoren.

•  Forskutteringen av veikryss på Geithus er meget risikabel, da det ikke er gitt løfte om tilbakeføring.

Et annet aspekt som ikke er debattert, er at som en av de større kraftkommuner i landet, står Modum i fare for å miste svært betydelige inntekter dersom forslaget om at hele energibutikken skal drives av Finansdepartementet går gjennom. Rødt Modum har liten tro på at dette departementet bryr seg særlig om 14000 mennesker gjemt bort i det kommende monsterfylket Viken. Man må med nebb, klør og alle midler motvirke en slik beslutning.

 
Facebook Facebook